Bahagian Perbendaharaan

Fungsi Dan Peranan Bahagian Kewangan

 1. Mengurus Rekod Perakaunan
 • Menyediakan penyata kewangan bulanan
 • Menyediakan penyata kewangan tahunan
 • Mengurus simpanan tetap

       2.  Mengurus Pembayaran

 • Mengurus tuntutan bayaran
 • Mengurus bayaran emolument
 • Mengurus bayaran balik Wang Amanah
 • Mengurus bayaran cukai tanah milik Majlis

      3.  Mengurus Belanjawan

 • Menyediakan bajet tahunan
 • Memproses permohonan bariation, virement dan supplementary
 • Menyediakan pesanan kerajaan (Service Order dan Local Purchase Order)

      4.  Mengurus Hasil

 • Mengurus terimaan bayaran
 • Mengurus terimaan hasil cukai
 • Mengurus terimaan melalui pos
 • Mengemaskini terimaan harian dan bulanan
 • Mendeposit hasil harian

      5.  Mengurus Insuran

 • Mengurus pembayaran insuran kenderaan, bangunan, insuran berkelompok anggota dan Ahli Majlis