picture

 

Logo


PENJELASAN LOGO

OMBAK
Melambangkan kederasan arus jeram dan sungai pula melambangkan sistem pengangkutan yang paling polular untuk berkomunikasi di antara satu daerah ke daerah lain di Bahagian Kapit.

KAYU BALAK
Menggambarkan kepentingan perhutanan semulajadi yang merupakan punca pendapatan dan sumber kewangan kepada penduduk-penduduk di Kapit manakala pokok-pokok menjadi simbol kecantikan serta kehijauan di persekitaran Bahagian Kapit.

TERESANG
Melambangkan budaya suku kaum Iban yang merupakan penduduk Bahagian Kapit yang majoriti dan terkenal dalam mempertahankan tradisi semulajadi dan adan resam.

DISEKELILINGNYA
Menggambarkan kawasan pergunungan yang mencerminkan Bahagian Kapit semuanya adalah kawasan berbukit-bukau.

Kesemua ini mencerminkan keistimewaan asli Bahagian Kapit dicantumkan untuk masyarakat yang progresif dan berkebudayaan.