Bahagian Penilaian & Kadaran


FUNGSI DAN PERANAN BAHAGIAN PENILAIAN & KADARAN

 

  1. Memunggut cukai pintu/taksiran Majlis
  2. Membuat penilaian pegangan berkadar
  3. Membuat tuntutan sumbangan kadar bagi pegangan milik kerajaan negeri dan persekutuan
  4. Menyediakan latihan dalaman kepada anggota dalam kerja-kerja penilaian dan kadaran
  5. Memberi khidmat nasihat berhubung dengan penilaian dan kadaran
  6. Menyemak dan menyediakan Notis Peratusan Perkhidmatan untuk kelulusan YB Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti untuk di wartakan
  7. Melaksanakan langkah-langkah mengutip cukai taksiran semasa dan tunggakan
  8. Memproses, memeriksa dan menyemak permohonan pelupusan serta pengurangan cukai taksiran untuk diluluskan oleh jawatankuasa Kewangan & Perjawatan Majlis dan dimajukan kepada Kementerian untuk diluluskan oleh YB Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti.