picture

 

Bahagian Pentadbiran


FUNGSI DAN PERANAN BAHAGIAN PENTADBIRAN

 Bahagian Pentadbiran merupakan tunjang utama atau nadi dalam Majlis Daerah Kapit.

 Fungsi bahagian ini melibatkan: -

  • Pengurusan Sumber Manusia
  • Pembangunan Sumber Manusia
  • Perjawatan
  • Pentadbiran Am
  • Khimdat Pelanggan
  • Khidmat Komuniti
  • Tatatertib
  • HERMIS,
  • Inovasi Dan Kreativiti Dan
  • Dasar Kualiti