picture

 

Jawatankuasa Tetap Ahli Majlis


Majlis Daerah Kapit menjalankan urusan harian melalui Jawatankuasa Tetap Majlis. Pada masa ini terdapat enam(6) Jawatankuasa Tetap.

Kesemua enam(6) Jawatankuasa Tetap di atas mengadakan mesyuarat tiga bulan sekali atau empat(4) kali setahun.

Ahli Jawatankuasa Tetap terdiri daripada kaunselor dan di antara mereka seorang Pengerusi dan Naib Pengerusi dilantik untuk mengetuai setiap jawatankuasa.

1. Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Luar Bandar
2. Jawatankuasa Tetap Kerja Awam
3. Jawatankuasa Tetap Landskap & Keindahan
4. Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Lesen-lesen dan Market
5. Jawatankuasa Tetap Pembangunan dan Perhubungan Komuniti
6. Jawatankuasa Tetap Kewangan dan Perjawatan