Bahagian Kesihatan Awam

FUNGSI DAN PERANAN BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

 Fungsi dan peranan Bahagian Kesihatan Awam merangkumi yang berikut:

 1.  Kebersihan Bandar
 •  Memastikan udara dan alam sekitar sentiasa bersih.
 •  Menyediakan perkhidmatan pembangunan sampah sarap di kawasan Bandar dan luar   Bandar disediakan dengan teratur
 •  Memantau aduan orang ramai tentang kacauganggu
 •  Pembersihan parit di kawasan Bandar dan kawasan kediaman
 •  Kawalan anjing liar/ tidak bertuan

      2.   Kawalan Vektor

 •  Pemeriksaan ke tempat pembiakan nyamuk Aedes
 •  Mengawal dan memantau kes deman denggi dari merebak
 •  Menjalankan kempen kebersihan dan ceramah untuk kesedaran masyarakat tentang bahaya penyakit deman denggi

      3.  Sanitasi Dan Kawalan Mutu Makan Dan Perlesenan

 •  Memantau dan memeriksa premis makanan untuk memastikan hanya makanan yang “wholesome” dijual kepada orang awam
 •  Memeriksa dan memantau kebersihan premis makanan
 •  Memastikan semua pemilik kedai makanan dilesenkan
 •  Mengeluarkan permit sementara
 •  Memantau, memeriksa serta melesenkan pusat hiburan, kedai gunting rambut, pusat snooker, pusat kesihatan dan lain-lain

       4.   Market Dan Penjaja

 •  Memantau penjaja di market, pusat penjaja, tamu dan pasar malam
 •  Memastikan market, pusat penjaja, tamu dan pasar malam sentiasa bersih dan diselenggara dengan baik.
 •  Mengawal penjaja haram/tidak berlesen

     5.   Local Agenda 21 (LA21)