Sejarah

Kubu Sylvia Kuil Hock Leong Tieng Kapit

Kubu Sylvia

Kubu bersejarah yang terletak di bandar kapit.  Ia dinamakan bersempenaan Rani Sylvia Brooke, isteri Raja charles Vyner Brooke, pada tahun 1925.  Semasa 1960-an, kubu tersebut menempatkan Pejabat Daerah dan Rumah Mahkamah daerah dan kemudiannya Pejabat Residen apabila Bahagian Kapit dibentuk pada tahun 1973.  Kini KubuSylvia digunakan sebagai muzium tun Jugah Foundation.