Local Agenda 21: "Pengurusan Sungai Yang Mampan"
“Pengurusan Sungai Yang Mampan”

Apa Itu LA 21?

          Local Agenda 21 (LA 21) ialah suatu program untuk masyarakat, sekto swasta dan pihak berkuasa tempatan (Majlis Daerah, Majlis Perbandaran, Majlis Bandaraya dan Dewan Bandaraya) bekerjasama untuk merancang dan menguruskan kawasan persekitaran mereka kea rah pembangunan mampan.

Kesan-Kesan Pencemaran Sungai

 • Terjejasnya kualiti air
 • Pemusnahan hidupan liar
 • Banjir Kilat
 • Kekurangan mata pencaraian
 • Kehilangan potensi pembangunan
 • Peningkatan kos pembersihan


Tanggungjawab Anda!!!!

 • Pengurusan sampah yang bijak dengan menggunakan konsep 3R (kitar semula)
 • Jangan membuang sampah merata-rata terutamanya ke dalam/tebing sungai
 • Jangan menceroboh rizab (simpanan) sungai dengan menebang pokok-pokok di rizab
 • Menyebarkan kepentingan sungai kepada semua lapisan masyarakat khasnya kepada anak generasi muda
 • Membuat aduan kepada agensi berkenaan sekiranya terdapat apa-apa aktiviti yang mencurigakan


Ciri-ciri Program LA 21

 

 • Menangani keperluan ekonomi, sosial dan alam sekitar bersama
 • Merumus wawasan masa hadapan yang mampan berdasarkan sepersetujuan (consensus)
 • Melibatkan masyarakat tempatan
 • Mewujudkan badan atu forum yangterdiri daripada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menguruskan prosedur ini
 • Merumuskan pelan tindakan dengan sasaran-sasaran tertentu
 • Mewujudkan rangka kerja pemantauan dan laporan perkembangan projek
 • Merumuskan petunjuk-petunjuk pembangunan mampan
 • Melaksanakan aktiviti-aktiviti dan program-program untuk menjayakan pelan-pelan tindakan yang telah dirumuskan