Tempoh Pembayaran Bil Cukai Taksiran Tahun 2017

Dipaparkan pada 11 Aug 2016

Adalah dimaklumkan bahawa tempoh pembayaran Bil Cukai Taksiran 2016 bagi semua Pihak Berkuasa Tempatan di Sarawak telah diselaraskan seperti berikut :-

 Januari hingga Jun 2017 ( 1/2 tahun pertama )
31 MEI 2017

Julai hingga Disember 2017 ( 1/2 tahun kedua )
31 OKTOBER 2017

Januari hingga Disember 2017
31 OKTOBER 2017