Bahagian Penguatkuasa

FUNGSI DAN PERANAN BAHAGIAN PENGUATKUASA

  1. Memberi amaran/mengeluarkan kompaun kepada mana-mana individu atau atau pihak yang bertanggungjawab yang melakukan kesalahan di bawah perundangan yang dikuatkuasakan oleh Majlis
  2. Memantau peniaga/penjaja yang tidak berlesen
  3. Menguatkuasakan The Local Authorities (Advertisement) By-Laws 2012, LA (Cleanliness) By-Law 1999, Kapit District Council (Hawking) By-Laws 1962 dan Dasar-dasar (policies) Majlis dari semasa ke semasa
  4. Memproses permohonan lessen iklan sementara (spt: kain rentang, banting, fishtails, streamers dan lain-lain)

 

UNDANG-UNDANG YANG DIGUNAPAKAI/DIKUATKUASA:-

  1. The Local Authorities Ordinance (Cap. 20), 1996
  2. The Local Authorities (Cleanliness) By-Laws 1999
  3. The Local Authorities (Advertisement) By-Laws 2012
  4. The Kapit District Council (Hawking) By-Laws 1962