BM
Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

 


Kemaskini Pada: 21 Jul 2019
Versi 8.2.1
Ahli-Ahli Majlis 2016-2018Ahli-Ahli Majlis 2016-2018

1

WALIKOTA
KR. PHILIMON NUING

PRS

013 8001122

2

TIMBALAN WALIKOTA
KR. LAWRENCE ANAK LISTIN BALING

PBB

013 8285905

 

AHLI

 

 

3

KR. ABU TALIP BIN MOHAMAD MOKHTAR

PBB

011 19374644

4

KR. AMONG MATU

PBB

010 5205488/012 8702578

5

KR. BAKAT ANAK GIRA

PRS

013 8280003

6

KR. BETE LAHANG

PRS

014 5973536

7

KR. DANIEL LEVOH

SPDP

013 8486351

8

KR. EDA IBON

PRS

012 8792315

9

KR. EKAU ANAK BARING

PBB

013 488181

10

KR. ELLISON SILO ANAK BILON

PRS

013 8185692

11

KR. FRANCIS ANAK BAKAT

PRS

014 8895301

12

KR. GEORGE ANAK TANG

PBB

019 4599017

13

KR. ILAHI BIN JUNAIDI

PBB

010 4086336

14

KR. JANTAI AK. MASENG

PRS

019 8596665

15

KR. JIMMY JADAM ANAK IBA

PBB

013 8049704/797904

16

KR. JOSEPH ANAK JARRAU

PBB

019 8853069

17

KR. LIEW HUI HUA

PRS

012 2120900/799881

18

KR. MICHAEL ANAK NYANTAW

SUPP

019 8599139/798851

19

KR. MOHD. ABDUL HALIM BIN ABDULLAH

SPDP

013 8371278

20

KR. MUNAH ANAK LUYOH

PRS

019 8759183

21

KR. MUSIN ANAK ANYOK

PBB

013 8198645

22

KR. ROSE DEMON ANAK SIMPANG

PBB

013 8266080

23

KR. SEKANG @ SIGAN AK RENGGIE

SPDP

019 8887437/797928

24

KR. SETEPAN ANAK JAWENG

PRS

017 8067996

25

KR. TAN PENG CHUAN

SPDP

013 393193

26

KR. TIRAH LAWAI @ LIWAN

PBB

017 8548010

27

KR. TONY ANAK ROBERT NGINDANG

PRS

019 8192491/796311

28

KR. UGU MATU

PRS

014 5893268

29

KR. WONG HAU CHING

SUPP

013 8241186/796480

30

KR. YU SI GEOK

SUPP

013 8244800

31

KR. ZULLY AMBROSE BLIKAU

PBB

014 8919922