Peristiwa

<< SENARAI ATURCARA

Survei saluran capaian perkhidmatan mobil kerajaan negeri yang digemari

Agensi kami berhasrat untuk mengingkatkan mutu perkhidmatan mobil kepada orang awam. Orang awam adalah dipelawa untuk menyertai survei atas talian kami untuk tersebut.  Semua maklumbalas akan dijadikan sebagai rujukan dalam epnentuan  hala tuju pembanguanan perkhidamat mobil agensi kami.

Tempoh      : 1 Januari 2019 hingga 31 Disember 2019

Status Survei: Terbuka

Status maklumbalas: Klik untuk status maklumbalas terkini

Tarikh: 1 Jan 2019 - 31 Dis 2020
Tempat: Atas Talian
Penganjur: Majlis Daerah Kapit