Peristiwa

<< SENARAI ATURCARA

Mesyuarat Majlis Daerah Kapit Suku Pertama 2020

MESYUARAT MAJLIS DAERAH KAPIT SUKU PERTAMA 2020

BIL.

JAWATAN KUASA

MASA

PENGERUSI

PENCATAT MINIT

17.2.2020 (ISNIN)

 

Jawatan Kuasa Tetap Landskap Dan Keindahan

8.30 pagi

Kr. Munah Ak. Luyoh

Cik Lee Siao Yieng

 

Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Luar Bandar

11.00 pagi

Kr.  Bakat Anak Gira

Pn. Serani Eli

1

Jawatan Kuasa Tetap Kerja Awam

2.30 petang

Kr. Watson Awan Ak. Jalai

Pn. Serani Eli

18.2.2020 (SELASA)

2

Jawatan Kuasa Tetap Kewangan Dan Perjawatan

8.30 pagi

Kr. Lating Ak. Minggang

Pn. Helan Tanjong

3

Jawatan Kuasa Tetap Pembangunan dan  Perhubungan Komuniti

11.00 pagi

Kr. Daniel Levoh

Cik Elizabeth Rabai

 

Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan  Awam, Perlesenan Dan Market

2.30 petang

Kr. Yu Si Geok

Pn. Josephine Layang

20.2.2020 (KHAMIS)

4

Mesyuarat Penuh Majlis Suku Pertama 2020

9.00 pagi

Kr. Lating Ak. Minggang

Pn. Ranny Anyum

Tarikh: 17 - 20 Feb 2020
Tempat: Bilik Mesyuarat, Majlis Daerah Kapit
Penganjur: MD Kapit